Bad boi, bad poison(concept)

Chưa có logo riêng nên dùng tạm Alpha-1

ĐĐNCĐ Zeta-169 ("Bad boi, bad poison")

small.jpg

Nhiệm Vụ Đặc Nhiệm: Đội Đặc nhiệm Cơ động Zeta-169 là đội đặc nhiệm ưu tú chuyên xử lí an ninh nội bộ các cơ sở nghiên cứu sinh học, hoạt động dưới sự giám sát của MTF Beta-7 (“Những Thợ Mũ Đin”), MTF Alpha-1 (“Xích Hữu Thủ”) và MTF Epsilon-11 (“Cửu Vĩ Hồ”). Nhân sự vui lòng đọc tài liệu MTF Beta-7-Alpha để biết thêm thông tin.

Hỗ Trợ Trong Quản Thúc Các Vật thể:
[ĐÃ GIẤU]

Các Báo Cáo Hành Động:
[ĐÃ GIẤU]

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License